Utworzono: 3 kwietnia 2015

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu oceny zasadniczej projektów zgłoszonych do XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro  (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Termin składania ofert: 17 kwietnia 2015 r. do godziny 12.00

więcej

Utworzono: 31 marca 2015

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

1)     merytorycznym i graficznym opracowaniu podręcznika dobrych praktyk;

2)     opracowaniu filmów przedstawiających dobre praktyki;

3)     merytorycznym i graficznym opracowaniu broszury stanowiącej skróconą wersję podręcznika;

4)     merytorycznym i graficznym przygotowaniu instrukcji dla doradców oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców opisującej „Model diagnozy i wdrażania CSR w MMŚP” przygotowany w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność biznesu”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór Umowy wraz z Zakresem Zadań Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

Termin składania ofert upływa dnia 14 kwietnia 2015 r. o godzinie 15:00

więcej

Utworzono: 27 marca 2015

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie makiety Polskiego Pawilonu na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie zgodnie z poniższym zakresem.

 

więcej

Utworzono: 26 marca 2015

logoexpo

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całkowitej organizacji i prowadzenie sklepu z produktami polskimi w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej EXPO 2015 r. w Republice Włoskiej w Mediolanie od dnia 1 maja do dnia 31 października 2015 r. oraz sklepu internetowego poprzez dedykowaną stronę internetową , jak również realizacja niektórych elementów promocji Polski na Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie zgodnie z poniższym zakresem.

więcej

Utworzono: 26 marca 2015

Celem Konkursu jest wyłonienie spośród Uczestników konkursu autora najlepszej koncepcji kreacji.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji kreacji wraz z projektami graficznymi oraz przygotowanie hasła reklamowego w j. angielskim i włoskim dla  kampanii reklamowej prowadzonej  na terenie Republiki Włoskiej  podczas Wystawy Światowej Expo 2015 w Mediolanie.

Termin składania Prac Konkursowych (oraz wymaganych dokumentów) - do dnia 8 kwietnia 2015r.  do godziny 15:00 - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub Kurierem.

więcej

Utworzono: 25 marca 2015

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja konferencji w tygodniu 13-17.04.2015 r. (preferowana data: 15.04.2015 r.), w tym. m.in. wynajem lokalu na potrzeby wydarzenia, zapewnienie poczęstunku dla uczestników, wynajem, montaż i demontaż sprzętu.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan oryginału oferty podpisanej przez osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) w terminie do dnia 30 marca 2015 r. (poniedziałek) do godz. 10.00 na adres podany w dokumentacji.

więcej

Utworzono: 13 marca 2015

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest ocena potencjału instytucji, w tym partnerów społecznych którzy mogliby pełnić funkcje sekretariatów w ramach Sektorowych Rad ds. kompetencji.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 27 marca 2015 roku do godziny 14:30

UWAGA: Zmiana warunków i terminu składania ofert.
Termin składania ofert upływa w dniu 30 marca 2015 r. o godz. 11:00

więcej