Utworzono: 21 kwietnia 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na usługę rejestracji obrazu i dźwięku z posiedzeń Paneli Ekspertów oraz dostarczanie materiałów z rejestracji, w postaci właściwie opisanych nośników DVD oraz odtwarzanie fragmentów nagrań w trakcie Paneli Ekspertów. Szczegóły zamówienia znajdują się w "Zaproszeniu do złożenia oferty" oraz w załącznikach do zaproszenia.

więcej

Utworzono: 10 kwietnia 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego sporządzenia pisemnego raportu z przeprowadzonej wyceny wartości robót budowlanych i rzeczywistej wartości inwestycji, polegającej na budowie hali produkcyjnej o powierzchni około 7.000 m2, w projekcie dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, z uwzględnieniem bezpośrednich oględzin na miejscu zrealizowania projektu (województwo mazowieckie, powiat płocki).

więcej

Utworzono: 24 marca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na przeprowadzeniu kontroli prawidłowości stosowania przez beneficjentów zasady konkurencyjności w projektach współfinansowanych z Działania 2.2 POWER. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach do zaproszenia.

więcej

Utworzono: 10 marca 2017

Zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia „Wsparcie eksperckie (metodologiczne) przy realizacji ewaluacji pn. Analiza wybranych działań POIG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych”.

więcej

Utworzono: 7 marca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia „Zakup usług eksperckich w formie wkładu merytorycznego (teksty, opracowania) i graficznego (tabele, wykresy, mapy i inne elementy graficzne) na potrzeby „Raportu o stanie sektora MSP w Polsce 2017".

więcej

Utworzono: 6 marca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako główny organizator polskiej ekspozycji na Astana EXPO 2017, ogłasza zamówienie pn. Organizacja i przeprowadzenie konkursu oraz wykonanie innych prac związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem upominku dla osób o statusie VIP, promującego polską obecność na EXPO 2017.

więcej

Utworzono: 28 lutego 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę profesjonalnego systemu e-mailingowego.

 

więcej