Utworzono: 28 czerwca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: Wsparcie eksperckie przy realizacji badania pn. „Benchmarking klastrów w Polsce”.

więcej

Utworzono: 23 czerwca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na usługę opracowania i wykonania filmu promocyjnego podsumowującego projekt pilotażowy „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Szczegóły zamówienia znajdują się w "Zapytaniu ofertowym" oraz w załącznikach.

więcej

Utworzono: 19 czerwca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na usługę asysty technicznej systemu zapowiedzi głosowych IVR. Szczegóły zamówienia znajdują się w "Zaproszeniu do złożenia oferty" oraz w załącznikach.

więcej

Utworzono: 30 maja 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia „Wykonanie analiz, przygotowanie prezentacji i opracowanie artykułu na potrzeby badania „Koniunktura i otoczenie biznesu 2017” (realizowanego w ramach Panelu Polskich Przedsiębiorstw)”.

więcej

Utworzono: 17 maja 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza zlecić realizację zamówienia polegającego na „Przygotowaniu do druku, druku i dostawie publikacji PARP”. Do zadań Wykonawcy należeć będzie: graficzne i techniczne opracowanie, korekta, druk publikacji, dostawa i dystrybucja wersji wydrukowanej publikacji, wysyłka, przygotowanie i dostawa wersji elektronicznej publikacji.

więcej

Utworzono: 10 maja 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako główny organizator polskiej ekspozycji na Astana EXPO 2017, ogłasza zamówienie pn. Obsługa logistyczna wyjazdu grupy artystycznej na koncert w ramach udziału Polski w Międzynarodowej Wystawie EXPO Astana 2017 zgodnie z opisem zadań Wykonawcy zamieszczonym w Zaproszeniu do składania ofert.

więcej

Utworzono: 21 kwietnia 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę ekspercką w zakresie projektowania pilotażowego instrumentu wparcia elektromobilności. Szczegóły zamówienia znajdują się w "Zaproszeniu do złożenia oferty" oraz w załącznikach do zaproszenia.

więcej