Utworzono: 27 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na realizacje zamówienia „Przegląd i ocena obowiązujących w PARP rozwiązań stosowanych w obsłudze funduszy pożyczkowych/instrumentów zwrotnych oraz opracowanie rekomendacji w celu podniesienia standardów efektywnego finansowania startu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”.

więcej

Utworzono: 24 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę Organizacja spotkań biznesowych dla odbiorców działań PARP w ramach Programu Inteligentny Rozwój, działanie „Badania na rynek”. Szczegóły zamówienia znajdują się w "Zaproszeniu do składania ofert" oraz w załącznikach.

więcej

Utworzono: 24 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę „Opracowania, produkcji, transportu, montażu i demontażu materiałów brandingowych dotyczących POPW”. Szczegóły zamówienia znajdują się w "Zapytaniu ofertowym" oraz w załącznikach.

więcej

Utworzono: 23 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu do 10 kontroli prawidłowości realizowanych umów o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet. Szczegóły zamówienia znajdują się w zaproszeniu do złożenia oferty i załącznikach.

więcej

Utworzono: 16 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę „Opracowania materiałów edukacyjnych dotyczących POPW wraz z ich publikacją w prasie”. Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

więcej

Utworzono: 11 października 2017

Zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia „Przeprowadzenie oceny eksperckiej projektów zgłoszonych do: XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości oraz studiów wykonalności opracowanych w ramach Pilotażu Grantów dla „Seal of excellence””. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu i terminu złożenia oferty, jak również istotne postanowienia umowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

więcej

Utworzono: 6 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie audytu SEO strony internetowej projektu Enterprise Europe Network.

więcej