Utworzono: 31 października 2018

PARP

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę mebli biurowych- p/61/BA/2018.

Termin złożenia ofert upływa w dniu 08.11.2018r. o godzinie 14:00.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zaproszeniu do składania ofert".

więcej

Utworzono: 29 października 2018

PARP

Zapraszamy do złożenia ofert na zapewnienie kompleksowej i zintegrowanej usługi:
1) wsparcia technicznego dla posiadanej przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie Lexmark Document Distributor dla 40 urządzeń na okres 12 miesięcy (od dnia 09.11.2018 r. tj. od dnia zakończenia okresu poprzedniego wsparcia technicznego), w tym w ramach wsparcia zapewnienie aktualizacji oprogramowania Lexmark Document Distributor do najnowszych wersji,
2) migracji serwerów Lexmark Document Distributor z dwóch instancji na jedną,
3) aktualizacji oprogramowania Lexmark Document Distributor do najnowszej wersji kompatybilnej z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami,
na warunkach szczegółowo określonych w Załączniku nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Postępowaniu nadano sygnaturę p/92/BI/2018.

Termin złożenia oferty upływa w dniu 02.11.2018r. o godzinie 16:00.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zaproszeniu do złożenia ofert".

więcej

Utworzono: 24 października 2018

PARP

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi aktualizacji wkładów merytorycznych - p/297/DWP/2018 (zamówienie udzielane w częściach).

Termin złożenia oferty upływa w dniu 30.10.2018 r., do godz. 14:00.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zaproszeniu do składania ofert".

więcej

Utworzono: 10 października 2018

PARP

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi aktualizacji wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych - p/297/DWP/2018 (zamówienie udzielane w częściach).

 

Termin złożenia oferty upływa w dniu 18.10.2018 r., do godz. 14:00.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zaproszeniu do składania ofert".

Utworzono: 28 września 2018

 

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi dotyczącej rejestracji rozmów telefonicznych zewnętrznych przychodzących do wybranych numerów telefonicznych użytkowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości- p/47/BA/2018


Termin złożenia oferty upływa w dniu 5.10.2018r. o godzinie 16:30.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zaproszeniu do złożenia oferty".

UWAGA: zmiana terminu składania ofert w związku ze zmianą formularza ofertowego. Nowy termin składania ofert upływa w dniu 8.10.2018 r. o godzinie 16:30.

Utworzono: 14 września 2018

PARP

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi dostępu do platformy zakupowej umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych - p/291/BZP/2018

więcej

Utworzono: 11 września 2018

logo EFSI

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi dotyczącej wykonanie usług eksperckich w zakresie przeprowadzenia analiz sytuacji finansowej - p/275/DK/2018

 

więcej