Utworzono: 13 listopada 2018

logo parp

Zapraszamy do złożenia ofert na zapewnienie kompleksowej i zintegrowanej usługi:

  1. wsparcia technicznego dla posiadanej przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie Lexmark Document Distributor dla 40 urządzeń na okres 12 miesięcy, w tym w ramach wsparcia zapewnienie aktualizacji oprogramowania Lexmark Document Distributor do najnowszych wersji,
  2. migracji serwerów Lexmark Document Distributor z dwóch instancji na jedną,
  3. aktualizacji oprogramowania Lexmark Document Distributor do najnowszej wersji kompatybilnej z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami,

na warunkach szczegółowo określonych w Załączniku nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Postępowaniu nadano sygnaturę p/92/BI/2018.

Termin złożenia ofert upływa w dniu 19.11.2018r. o godzinie 16:00.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zaproszeniu do złożenia ofert".

więcej

Utworzono: 31 października 2018

PARP

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę krzeseł biurowych- p/61/BA/2018.

Termin złożenia ofert upływa w dniu 08.11.2018r. o godzinie 14:00.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zaproszeniu do składania ofert".

więcej