Utworzono: 21 grudnia 2018

logo PL

Zamawiający informuję, że w Bazie Konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.gov.pl) pod numerem 13747 zostało opublikowane ogłoszenie pn. „Wykonanie usług eksperckich w formie artykułów i opracowań na potrzeby publikacji poświęconej zagadnieniu zastosowania modeli makroekonomicznych w ewaluacji wpływu pomocy publicznej
na rozwój gospodarczy kraju”, p/139/144/DAS/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 18 stycznia 2019 r. o godz. 11:30

 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia i złożenia oferty znajdują się w ogłoszeniu.

Utworzono: 18 grudnia 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na przygotowanie do druku, druk oraz dostawa publikacji oraz materiałów informacyjnych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - p/317/DKM/2018.

Termin złożenia ofert upływa w dniu 4.01.2018r. o godzinie 15:30.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zaproszeniu do składania ofert".

 

logo EFSI

Utworzono: 15 grudnia 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawa licencji do oprogramowania serwerowego- p/326/BI/2018.

Termin złożenia ofert upływa w dniu 19.12.2018r. o godzinie 15:30.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zaproszeniu do składania ofert".

Utworzono: 15 grudnia 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie usług eksperckich w zakresie przeprowadzenia analiz sytuacji finansowej podmiotów będących beneficjentami projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej- p/275/DK/2018.

Termin złożenia ofert upływa w dniu 28.12.2018r. o godzinie 15:30.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zaproszeniu do składania ofert".

 

UWAGA: Nastąpiła zmiana terminu składania ofert, nowy termin składania ofert upływa w dniu 4.01.2019 r. o godz. 15:30.

logo EFSI

Utworzono: 6 grudnia 2018

POIRplPARP

Zamawiający informuję, że w Bazie Konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.gov.pl) pod numerem 1154126 zostało opublikowane ogłoszenie pn. "Usługa ekspercka w zakresie projektowania pilotażowego instrumentu wparcia w obszarze gov-tech", p/143/DAS/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 17 grudnia 2018 r. o godz. 11:30

 

więcej

Utworzono: 30 listopada 2018

logo EFSI

Zapraszamy do złożenia ofert na przygotowanie do druku, druk oraz dostawa publikacji oraz materiałów informacyjnych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2018 r.- p/317/DKM/2018.

Termin złożenia ofert upływa w dniu 10.12.2018r. o godzinie 15:30.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zaproszeniu do składania ofert".

Utworzono: 13 listopada 2018

logo parp

Zapraszamy do złożenia ofert na zapewnienie kompleksowej i zintegrowanej usługi:

  1. wsparcia technicznego dla posiadanej przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie Lexmark Document Distributor dla 40 urządzeń na okres 12 miesięcy, w tym w ramach wsparcia zapewnienie aktualizacji oprogramowania Lexmark Document Distributor do najnowszych wersji,
  2. migracji serwerów Lexmark Document Distributor z dwóch instancji na jedną,
  3. aktualizacji oprogramowania Lexmark Document Distributor do najnowszej wersji kompatybilnej z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami,

na warunkach szczegółowo określonych w Załączniku nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Postępowaniu nadano sygnaturę p/92/BI/2018.

Termin złożenia ofert upływa w dniu 19.11.2018r. o godzinie 16:00.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zaproszeniu do złożenia ofert".

więcej