Utworzono: 18 kwietnia 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest aranżacja przestrzeni biurowej w ramach umowy zlecenia w czasie od maja do grudnia 2018 r.

więcej

Utworzono: 18 kwietnia 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówienia Świadczenie usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu strategii marki i kampanii wizerunkowej oraz wsparciu eksperckim przy wdrażaniu kampanii w ramach programu Akademia Menedżera Innowacji (AMI).

więcej

Utworzono: 9 kwietnia 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi szkoleniowej „Przekazywanie informacji zwrotnej pracownikom” dla ok. 36 osób (3 grupy szkoleniowe). 

więcej

Utworzono: 5 kwietnia 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi szkoleniowej „Zarządzanie zespołem” dla ok. 60 osób (4 grupy szkoleniowe). 

więcej

Utworzono: 20 marca 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na prace polegające na świadczeniu usługi facylitacji w zakresie nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami MŚP, a placówkami edukacyjnymi (organizacja praktyk i staży).

więcej

Utworzono: 24 stycznia 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi związanej z obsługą techniczną szkolenia dla kadry kierowniczej. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w załączniku „Zaproszenie do składania ofert”.

więcej

Utworzono: 9 maja 2016

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na usługę polegającą na wykonaniu oraz montaż i demontaż zabudowy powierzchni wystawienniczej ok 20 m2, zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego projektem wraz z obsługą w ramach udziału PARP w European Start-up Days towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu, 19-20 maja 2016 r., Katowice, Hala Spodek

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres: agnieszka_jozefowicz@parp.gov.pl.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 11 maja 2016 r., godz. 15:00.

więcej