Utworzono: 7 sierpnia 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na audyt w obszarze bezpieczeństwa informacji w PARP. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert.

więcej

Utworzono: 31 lipca 2018

Oferta sporządzona zostanie zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie, powinna być złożona w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej), na wskazany poniżej adres:

dla wersji elektronicznej:  ilona_kosik@parp.gov.pl

dla wersji tradycyjnej (papierowej):

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

w terminie do 14 sierpnia 2018 r. godz. 16.30

z dopiskiem „Świadczenie eksperckiej usługi prawnej polegającej na opracowaniu przez Wykonawcę zapisów dot. Praw autorskich do przygotowywanej przez Zamawiającego dokumentacji związanej z planowanymi zamówieniami dotyczącymi usługi „Akademia PARP”.

Utworzono: 17 lipca 2018

 

PARP

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi dotyczącej kontroli projektów realizowanych przez beneficjentów poddziałania 1.2.3 SPO WKP, nr P/244/DRS/2018.

 

więcej

Utworzono: 22 czerwca 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usług doradczych w zakresie badań i rozwoju służących realizacji badań sektorów/branż w ramach projektu „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego” Działanie POWER 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

 

więcej

Utworzono: 24 stycznia 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi związanej z obsługą techniczną szkolenia dla kadry kierowniczej. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w załączniku „Zaproszenie do składania ofert”.

więcej