Utworzono: 21 lutego 2018

Zapraszamy do złożenia oferty na „Świadczenie usług w zakresie obsługi graficznej”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w zaproszeniu i załącznikach.

więcej

Utworzono: 14 lutego 2018

Zapraszamy do złożenia oferty na „Dostawa oprogramowania antywirusowego F-Secure”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w zaproszeniu i załącznikach.

więcej

Utworzono: 12 lutego 2018

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę kompleksowej organizacji seminarium Rady programowej ds. kompetencji. Szczegóły zamówienia znajdują się w Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach.

więcej

Utworzono: 24 stycznia 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi związanej z obsługą techniczną szkolenia dla kadry kierowniczej. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w załączniku „Zaproszenie do składania ofert”.

więcej

Utworzono: 18 stycznia 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usług doradczych w zakresie badań i rozwoju. 

więcej

Utworzono: 29 grudnia 2017

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówienia „Świadczenie eksperckiej usługi prawnej związanej z realizacją Przedkomercyjnych Zamówień Publicznych (PCP) przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości”

więcej

Utworzono: 13 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi badania CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going Działania 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (I edycja). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu przygotowania oferty, formularz oferty i projekt umowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

więcej