Utworzono: 22 czerwca 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usług doradczych w zakresie badań i rozwoju służących realizacji badań sektorów/branż w ramach projektu „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego” Działanie POWER 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

więcej

Utworzono: 8 czerwca 2018

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację techniczna (wykonanie i dostarczenie) materiałów audio-wideo związanych z działaniami realizowanymi przez PARP w ramach Centrum Rozwoju MŚP i projektu Enterprise Europe Network (2 części).

więcej

Utworzono: 4 czerwca 2018

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na ocenie materiałów szkoleniowych z obszaru zamówień publicznych, opracowanych przez Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, POWER 2014-2020.

więcej

Utworzono: 24 stycznia 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi związanej z obsługą techniczną szkolenia dla kadry kierowniczej. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w załączniku „Zaproszenie do składania ofert”.

więcej