Utworzono: 10 października 2018

PARP

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi aktualizacji wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych - p/297/DWP/2018 (zamówienie udzielane w częściach).

 

Termin złożenia oferty upływa w dniu 18.10.2018 r., do godz. 14:00.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zaproszeniu do składania ofert".

Utworzono: 28 września 2018

 

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi dotyczącej rejestracji rozmów telefonicznych zewnętrznych przychodzących do wybranych numerów telefonicznych użytkowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości- p/47/BA/2018


Termin złożenia oferty upływa w dniu 5.10.2018r. o godzinie 16:30.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zaproszeniu do złożenia oferty".

UWAGA: zmiana terminu składania ofert w związku ze zmianą formularza ofertowego. Nowy termin składania ofert upływa w dniu 8.10.2018 r. o godzinie 16:30.

Utworzono: 14 września 2018

PARP

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi dostępu do platformy zakupowej umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych - p/291/BZP/2018

więcej

Utworzono: 11 września 2018

logo EFSI

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi dotyczącej wykonanie usług eksperckich w zakresie przeprowadzenia analiz sytuacji finansowej - p/275/DK/2018

 

więcej

Utworzono: 17 lipca 2018

 

PARP

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi dotyczącej kontroli projektów realizowanych przez beneficjentów poddziałania 1.2.3 SPO WKP, nr P/244/DRS/2018.

 

więcej