Utworzono: 3 lipca 2013

W zakładce "ogłoszone" zamieszczone są zamówienia publiczne poniżej kwoty 30 000 euro aktualnie prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do których można składać oferty lub wnioski.

W zakładce "zakończone" znajdują się zamówienia publiczne poniżej kwoty 30 000 euro do których nie można juz składać wniosków lub ofert oraz wyniki postępowań zakończonych.