Utworzono: 25 czerwca 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”

więcej

Utworzono: 6 czerwca 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Konkursowej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia na „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska” oraz o rekomendowaniu 7 wniosków o udzielenie wsparcia.

więcej

Utworzono: 22 maja 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako beneficjent systemowy projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Poddziałanie 2.2.1, zgodnie z art. 28a ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, informuje o zakończeniu procedury naboru Partnerów do ww. projektu.

Utworzono: 21 maja 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Konkursowej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia oraz o rekomendowaniu 11 wniosków do udzielenia wsparcia.

Utworzono: 16 maja 2013

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.)  w ramach projektu systemowego pt. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu 7 wniosków do udzielenia wsparcia na „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska”.

Utworzono: 30 kwietnia 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Konkursowej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU)”.

więcej

Utworzono: 30 kwietnia 2013

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.)  w ramach projektu systemowego pt. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu 11 wniosków do udzielenia wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej: Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro – i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno – spożywczego”.

więcej