Utworzono: 23 maja 2014


Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza "KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) UDZIAŁU POLSKI  W WYSTAWIE EXPO 2015 W MEDIOLANIE" oznaczenie sprawy: p/319/DKZ/2014

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie upływa w dniu 15 maja 2014r. o godz. 10:00

więcej

Utworzono: 20 maja 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu 12 wniosków do udzielenia wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”.

Utworzono: 11 kwietnia 2014

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  z dnia 4 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1064) w ramach projektu systemowego pt. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

więcej

Utworzono: 28 marca 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”

Utworzono: 8 stycznia 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa ogłasza konkurs ofert na sprzedaż samochodu ciężarowego należącego do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie PARP do dnia 21 stycznia 2014 r. do godz. 11:00

więcej

Utworzono: 2 grudnia 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Konkursowej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem”.

Utworzono: 31 października 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu 9 wniosków do udzielenia wsparcia na „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem”.