Utworzono: 12 listopada 2007
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(Organizator konkursu)
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel. (22) 432 80 80, faks (22) 432 86 20
http://www.parp.gov.pl

ogłasza dwuetapowy konkurs otwarty na:


Operatora restauracji w Pawilonie Polski na Wystawie EXPO 2008 w Saragossie


więcej

Utworzono: 12 listopada 2007
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(Organizator konkursu)
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel. (22) 432 80 80, faks (22) 432 86 20
http://www.parp.gov.pl

ogłasza jednoetapowy konkurs otwarty na:

Operatora sklepu z pamiątkami w Pawilonie Polski na Wystawie EXPO 2008 w Saragossie


więcej

Utworzono: 19 października 2007
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z poźn. zm.), informuje, że konkurs na opracowanie projektu scenariusza, scenografii, zagospodarowania wnętrza oraz dekoracji fasady Pawilonu Polski na Wystawie EXPO 2008 w Saragossie został rozstrzygnięty. Pełen tekst ogłoszenia w załączeniu.
 

więcej

Utworzono: 3 września 2007
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

(ZAMAWIAJĄCY)

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, tel. (22) 432 80 80, faks (22) 432 86 20 , http://www.parp.gov.pl

ogłasza jednoetapowy konkurs otwarty na:

na opracowanie projektu scenariusza, scenografii, zagospodarowania wnętrza oraz dekoracji fasady Pawilonu Polski na Światowej Wystawie EXPO 2008 w Saragossie


więcej

Utworzono: 10 listopada 2006
Pyt. 1 : Czy wnioskodawca musi posiadać siedzibę w mieście stanowiącym główny obszar - np. woj. Wielkopolskie, czy musi to być Kalisz - czy może posiadać siedzibę/siedziby w powiatach należących do miasta Kalisz, oczywiście zgodnie z zał. I. do Wytycznych?

Odp.: Wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub oddział (biuro) w jednym z 49 miast wskazanych w zał. I do Wytycznych dla Wnioskodawców, lub też zadeklarować we wniosku, iż oddział (biuro) w danym mieście zostanie przez niego otwarty najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy.


więcej

Utworzono: 10 listopada 2006
13.02.2007

Zwracamy uwagę na wymóg formalny, określony w Wytycznych dla wnioskodawców (punkt 3.1.1 Załączniki wymagane od Wnioskodawcy), dotyczący oświadczeń o braku przesłanek wykluczających z ubiegania się o wsparcie (wg Załącznika V) - oświadczenia powinny być wystawione przez wszystkich członków zarządu Wnioskodawcy oraz Partnera (jeśli występuje).


więcej

Utworzono: 10 listopada 2006

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ogłasza wyniki konkursu na realizację przedsięwzięcia
"Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego"


więcej