Utworzono: 30 czerwca 2008
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(PARP)


na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111 ,poz. 710)

w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”(PK) realizowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” POKL

ogłasza konkurs
dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na prowadzenie
Punktu Konsultacyjnego (PK) świadczącego bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

więcej

Utworzono: 30 czerwca 2008
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(PARP)


na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111 ,poz. 710)

w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”(PK) realizowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” POKL

ogłasza konkurs
dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na prowadzenie
Punktu Konsultacyjnego (PK) świadczącego bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

więcej

Utworzono: 2 czerwca 2008
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
przedstawia wyniki konkursu
na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej PARP.
 

więcej

Utworzono: 15 maja 2008
Wnioski przyjmowane są do 29 września 2008 roku.
Utworzono: 22 kwietnia 2008

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia wyniki konkursu na wybór RIF:

więcej

Utworzono: 31 marca 2008
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ogłasza otwarty, jednoetapowy konkurs
na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej PARP.
Nagrodą za najlepszą koncepcję jest zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy o wartości 150 000 zł na opracowanie projektu wykonawczego na podstawie nagrodzonej koncepcji.

więcej

Utworzono: 28 marca 2008
4.2 „Stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw
oraz wsparcie w zakresie wzornictwa"
oraz
4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym"
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 
 
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na Promotorów Projektów Innowacyjnych (PPI) w ramach działań 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa" oraz 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka. 

więcej