Utworzono: 30 marca 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.)  w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”, Zadania 6 – „Testowanie realizacji nowych usług”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje o rekomendowaniu 3 wniosków do udzielenia wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej nr 1: „Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw”

więcej

Utworzono: 23 marca 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

ogłasza nabór partnera(ów) do realizacji projektu systemowego

Kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw (Biznes dla edukacji)”

więcej

Utworzono: 23 lutego 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.) w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”, Zadania 6 – „Testowanie realizacji nowych usług”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje o rekomendowaniu 5 wniosków do udzielenia wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej nr 2: „Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska”

więcej

Utworzono: 3 listopada 2010

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako beneficjent systemowy projektu  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet II, Poddziałanie 2.1.3, zgodnie z art. 28a ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ogłasza listę rankingową do projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

więcej

Utworzono: 2 listopada 2010

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości(PARP) informuje o udzielonych w latach 2005-2009 pożyczkach na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym w ramach programu „Pożyczka na innowacje”.

więcej

Utworzono: 23 września 2010

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako beneficjent systemowy projektu  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet II, Poddziałanie 2.1.3, zgodnie z art. 28a ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

więcej

Utworzono: 14 lipca 2010

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, informuje, że konkurs na „Opracowanie koncepcji projektów mobilnych reklam na środki transportu miejskiego (autobusy) w ramach promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej” został rozstrzygnięty.

 

więcej