Utworzono: 14 lipca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs ofert na usługę przygotowania do transportu oraz załadunku elementów wyposażenia Pawilonu Polski oraz transportu elementów wyposażenia do lokalizacji na terenie Warszawy. Opis wyposażenia podlegającego transportowi z Mediolanu do Warszawy oraz inne istotne warunki konkursu zostały przedstawione w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Termin składania ofert mija 18.07.2016 r. o godz. 10.00.

więcej

Utworzono: 2 lutego 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór ekspertów do oceny merytorycznej wniosków Beneficjentów II rundy projektu Polski Most Krzemowy finansowanego w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

więcej

Utworzono: 19 czerwca 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości , z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83, Warszawa 00-834, podaje wykaz zbędnych składników majątku Agencji.

więcej

Utworzono: 5 stycznia 2010

Umorzenia wierzytelności Agencji na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP