Utworzono: 20 października 2015

POIGPARP

Termin składania zgłoszeń: 28 października 2015r., godz. 16: 30

Zgłoszenia można składać:
• osobiście, w siedzibie Zamawiającego,
• faksem na nr (22) 432 86 20 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna_wasikowska@parp.gov.pl