POIRPOPWPARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: "Barometr Innowacyjności - realizacja w latach 2018-2021 ewaluacji on-going wsparcia przedsiębiorstw PO IR i PO PW",
oznaczenie sprawy: 7/BE (p/111/112/DRP/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 9 stycznia 2018 r. o godzinie 11:00

 

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 r. o godzinie 11:30


Opublikowano: 01.12.2017 09:48      Utworzono: 01.12.2017 09:48      Poprawiono: 09.02.2018 13:20     
Modyfikujący: Natalia Gawarska     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: