W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Badanie rozpoznawalności Bazy Usług Rozwojowych”

Zakres zadań oraz formularz kalkulacji kosztów dostępny jest w załączniku nr 1.

Prosimy o przekazanie informacji do 20.08.2018 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: szymon_kurek@parp.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Badanie rozpoznawalności BUR”

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Szymon Kurek

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP

e-mail: szymon_kurek@parp.gov.pl

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 10.08.2018 13:20           Poprawiono: 10.08.2018 13:20     
Modyfikujący:      Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: