logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Badanie poziomu satysfakcji obsługi Infolinii PARP dla Klienta zewnętrznego realizowanej za pomocą dedykowanych Kanałów kontaktuZnak sprawy: p/296/DKM/2018

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 11:00


Opublikowano: 30.10.2018 16:01           Poprawiono: 19.12.2018 16:06     
Modyfikujący: Magdalena Kossak-Tabor     Udostępniający: Magdalena Kossak-Tabor     Autor dokumentu: