W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Badanie poziomu satysfakcji obsługi Infolinii PARP dla Klienta zewnętrznego realizowanej za pomocą dedykowanych Kanałów kontaktu”

Szczegółowy zakres zadań dostępny jest w załączniku nr 1.

W ramach przedstawionej kalkulacji prosimy o podanie ceny netto i brutto w złotych, dla każdego zadania na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

Prosimy o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 10.08.2018 r. do godz. 14:30 na adres e-mail: malwina_drebot@parp.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Badanie poziomu satysfakcji obsługi Infolinii PARP dla Klienta zewnętrznego realizowanej za pomocą dedykowanych Kanałów kontaktu”

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Malwina Drebot-Golińska

Departament Komunikacji i Marketingu PARP
e-mail: malwina_drebot@parp.gov.pl

Planowany termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 30.06.2021 r.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 06.08.2018 07:22           Poprawiono: 09.08.2018 13:24     
Modyfikujący: Adam Reszka     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: