W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację badania ewaluacyjnego pn. "Analiza potencjału instytucji otoczenia biznesu i ich wpływu na realizację celów KIS" zwracamy się z prośbą o wycenę wykonania usługi badawczej.

Wycenę prosimy przesłać na adres e-mail teresa_wyszynska@parp.gov.pl w terminie do 14 sierpnia br., do godz. 15:00, wpisując w temacie wiadomości "Badanie potencjału instytucji otoczenia biznesu"

.

 


Opublikowano: 07.08.2018 15:14           Poprawiono: 07.08.2018 15:16     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: