POWERplPARPUEEFS nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Badanie jakościowe w ramach projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego”, oznaczenie  sprawy: 7/DRK/2018

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godzinie 11:00

 


Opublikowano: 15.02.2018 09:34           Poprawiono: 29.06.2018 13:11     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Magdalena Kossak-Tabor     Autor dokumentu: