zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi badania ewaluacyjnego „Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu przygotowania oferty, formularz oferty i projekt umowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (ze wskazaniem numeru postępowania) i przesłać odpowiednio:

a) pocztą elektroniczną na adres: malgorzata_lyciuk@parp.gov.pl (otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e-mailu zwrotnym)
b) w wersji tradycyjnej (papierowej) na adres:

Małgorzata Łyciuk-Bzdyra
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, DAS
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 28 września 2017 r. do godz. 23:59:59
Informacji na temat realizacji zamówienia udziela Małgorzata Łyciuk-Bzdyra, malgorzata_lyciuk@parp.gov.pl, tel. +22 432 71 04.

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 tys. euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.


Opublikowano: 21.09.2017 12:09      Utworzono: 21.09.2017 12:09      Poprawiono: 01.03.2018 14:53     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: