W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Organizacja spotkań dla użytkowników Bazy Usług Rozwojowych”

 

Zakres zadań i formularz kalkulacji kosztów dostępny jest w załączniku nr 1.

Prosimy o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 28.08.2018 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: szymon_kurek@parp.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Szacowanie cen usług”

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Szymon Kurek

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP

e-mail: szymon_kurek@parp.gov.pl

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie będzie finansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach perspektywy Unii Europejskiej 2014-2020 i budżetu państwa.


Opublikowano: 27.08.2018 08:33           Poprawiono: 27.08.2018 08:33     
Modyfikujący:      Udostępniający: Paweł Skowera     Autor dokumentu: