Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi badania CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going Działania 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (I edycja). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu przygotowania oferty, formularz oferty i projekt umowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

 

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (ze wskazaniem numeru postępowania) i przesłać odpowiednio:

a) pocztą elektroniczną na adres: malgorzata_lyciuk@parp.gov.pl (otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e-mailu zwrotnym)

b) w wersji tradycyjnej (papierowej) na adres:
Małgorzata Łyciuk-Bzdyra
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, DAS
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 20 października 2017 r. do godz. 23:59:59

Informacji na temat realizacji zamówienia udziela Małgorzata Łyciuk-Bzdyra, malgorzata_lyciuk@parp.gov.pl, tel. +22 432 71 04.

Szacunkowa wartość usługi: 67 650 brutto. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 


Opublikowano: 13.10.2017 06:41      Utworzono: 13.10.2017 06:41      Poprawiono: 01.03.2018 14:45     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: