Postępowanie zakończone.

 

Zapraszamy do złożenia ofert na audyt w obszarze bezpieczeństwa informacji w PARP. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert.

 Oferta powinna być złożona w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej, liczy się data rejestracji oferty w kancelarii PARP), na wskazany poniżej adres:

  • dla wersji elektronicznej:  lukasz_zelaznowski@parp.gov.pl (wielkość pojedynczego e-maila nie może przekroczyć 10 MB)
  • dla wersji tradycyjnej (papierowej) z dopiskiem Nie otwierać w kancelarii:

Biuro Audytu Wewnętrznego
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Termin złożenia oferty mija 14 sierpnia 2018 r. o godzinie 15:00.

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę

Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii i PrzedsiębiorczoścI
Stryjska 9/1
81-506 Gdynia
z ceną brutto 19 343,00 zł.


Opublikowano: 07.08.2018 12:00           Poprawiono: 27.08.2018 13:42     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: