Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie audytu SEO strony internetowej projektu Enterprise Europe Network.

Ofertę należy przygotować w formie skanu wymaganych dokumentów i przesłać na adres e-mail: mariusz_idzikowski@parp.gov.pl  podając numer postępowania (P/329/DPG/2017).

Termin: 23 października 2017 r. do godz. 13:00.

Osoba do kontaktu:

Mariusz Idzikowski
Departament Promocji Gospodarczej
tel. 22 432 88 21
e-mail: mariusz_idzikowski@parp.gov.pl 

Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma GoldPosition.pl sp. z o.o. z ceną ofertową brutto 4305,00 zł. Oferta spełnia wszystkie kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym.


Opublikowano: 06.10.2017 13:22      Utworzono: 06.10.2017 13:22      Poprawiono: 15.11.2017 13:47     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: