logo poirpl

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Audyt Regionalnych Instytucji Finansujących za I-IV kwartał 2018 r. oraz I kwartał 2019 r.” oznaczenie sprawy: 28/DKW/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 11 kwietnia 2018 r., o godz. 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r., o godz. 11:30

 


Opublikowano: 30.03.2018 10:55      Utworzono: 30.03.2018 10:55      Poprawiono: 29.06.2018 13:06     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: