Postępowanie zakończone.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Łukasz Grocholski

z ceną brutto oferty: 41 600,00 zł

 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz załączniku (wzór umowy).

Oferta sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty należy przesłać na adres e-mail: oferty_ba@parp.gov.pl  podając w tytule Oferta na wykonywanie czynności zleconych do 24 kwietnia 2018 r. do godz. 16:00.

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 000 euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.


Opublikowano: 18.04.2018 11:53      Utworzono: 18.04.2018 11:53      Poprawiono: 14.05.2018 12:47     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: