POIRplPARPUEEFRR-stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce znak sprawy: p/228/DAS/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 25 marca  2019 r. o godz. 10:30

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 11:00

 


Opublikowano: 11.03.2019 14:03      Utworzono: 11.03.2019 14:03      Poprawiono: 19.03.2019 15:20     
Modyfikujący: Mariola Kownacka     Udostępniający: Iwona Ochman     Autor dokumentu: