logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: "Analiza, integracja danych i konfiguracja ekosystemu serwisów internetowych PARP", oznaczenie sprawy: 3/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 23 luty 2018 r. o godzinie 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 luty 2018 r. o godz. 11:30

%MCEPASTEBIN%

Opublikowano: 08.02.2018 13:20           Poprawiono: 29.06.2018 13:18     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: