PARP

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi aktualizacji wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych - p/297/DWP/2018 (zamówienie udzielane w częściach).

 

Termin złożenia oferty upływa w dniu 18.10.2018 r., do godz. 14:00.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zaproszeniu do składania ofert".


Opublikowano: 10.10.2018 09:42      Utworzono: 10.10.2018 09:42      Poprawiono: 19.11.2018 16:41     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: