PARP

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi aktualizacji wkładów merytorycznych - p/297/DWP/2018 (zamówienie udzielane w częściach).

Termin złożenia oferty upływa w dniu 30.10.2018 r., do godz. 14:00.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w "Zaproszeniu do składania ofert".

 


Opublikowano: 24.10.2018 07:47      Utworzono: 24.10.2018 07:47      Poprawiono: 19.11.2018 16:42     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: