W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi polegającej na aktualizacji merytorycznej i edytorskiej wraz ze składem trzech broszur upowszechniających wiedzę na temat działań realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wycenę prosimy przesłać w formie wypełnionej tabeli (załącznik pn. Formularz szacowania wartości zamówienia) najpóźniej do 6 lutego br. do godz. 12.00, na adres: malgorzata_milasiewicz@parp.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości: „szacowanie wartości zamówienia aktualizacja broszur”.


Opublikowano: 29.01.2019 10:27           Poprawiono: 04.02.2019 13:39     
Modyfikujący: dawid_cybulski     Udostępniający: dawid_cybulski     Autor dokumentu: