Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu do 10 kontroli prawidłowości realizowanych umów o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet. Szczegóły zamówienia znajdują się w zaproszeniu do złożenia oferty i załącznikach.

Termin przesyłania ofert:  27.10.2017 r. do godz. 14:00 na adres: anna_wasikowska@parp.gov.pl 

Szacunkowa wartość usługi poniżej 30 tys. euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

26 października br. Zamawiający anulował niniejsze zaproszenie do złożenia ofert.


Opublikowano: 23.10.2017 10:23      Utworzono: 23.10.2017 10:23      Poprawiono: 26.10.2017 11:44     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: