logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: "Zapewnienie udziału PARP w wydarzeniach organizowanych na terenie Polski", oznaczenie sprawy: 2/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 19 lutego 2018 r. o godzinie 10:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 lutego 2018 r. o godzinie 11:00


Opublikowano: 10.01.2018 08:11           Poprawiono: 29.06.2018 13:13     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: