PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Zapewnienie gwarancji oraz usług wsparcia technicznego dla urządzeń bezpieczeństwa posiadanych przez PARP”, oznaczenie sprawy: 35/I (P/155/BI/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 21 lipca 2017 r. o godzinie 10:00

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 lipca 2017 r. o godzinie 10:30


Opublikowano: 13.07.2017 17:04      Utworzono: 13.07.2017 17:04      Poprawiono: 24.08.2017 14:41     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: