POWERUEEFS nowe

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą w postępowaniu realizowanym w ramach umowy ramowej „Audyty funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych” p/291/DRU/2016, (zamówienie wykonawcze nr 4) wybrano ofertę złożoną przez:
Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o.
ul. Matejki Jana 4, 40-077 Katowice

Cena brutto wybranej oferty wynosi 227 119,50 zł.


Opublikowano: 30.11.2017 16:06      Utworzono: 30.11.2017 16:06      Poprawiono: 29.12.2017 16:06     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: