POWERPARPUEEFS nowe

Zamawiający informuje, że w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy wykonawczej nr 3 wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą w postępowaniu realizowanym w ramach umowy ramowej „Audyty funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych” p/291/DRU/2016 (zamówienie wykonawcze nr 3) ofertę złożoną przez:
Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o.
ul. Królowej Korony Polskiej 3/2
70-485 Szczecin
Cena brutto wybranej oferty wynosi 584 250 zł.


Opublikowano: 19.07.2017 14:17      Utworzono: 19.07.2017 14:17      Poprawiono: 24.08.2017 14:35     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: