POWERUEEFS nowePARP

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą w postępowaniu realizowanym w ramach umowy ramowej zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Audyty funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych”, p/291/DRU/2016, wybrano ofertę (zamówienie wykonawcze nr 3) złożoną przez:
Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o.
ul. Matejki Jana 4, 40-077 Katowice

Cena brutto wybranej oferty wynosi 479 700 zł.


Opublikowano: 11.07.2017 15:21      Utworzono: 11.07.2017 15:21      Poprawiono: 24.08.2017 14:35     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: