W zakładce "ogłoszone" zamieszczone są zamówienia publiczne aktualnie prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do których można składać oferty lub wnioski.

W zakładce "zakończone" znajdują się zamówienia publiczne do których nie można juz składać wniosków lub ofert.

W zakładce "informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty" znajdują się wyniki przeprowadzanych przetargów.


Opublikowano: 16.12.2004 11:30      Utworzono: 16.12.2004 11:30      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Maciej Rogulski     Autor dokumentu: Karol Demski