logo EFSI

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Usługa pośrednictwa w zakupie powierzchni w prasie i na portalach internetowych w celu zamieszczania publikacji edukacyjnych”, oznaczenie sprawy: 81/PK (p/81/DKM/2017)

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godzinie 11:00

 Otwarcie ofert odbędzie się w w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godzinie 11:30


Opublikowano: 04.08.2017 15:15      Utworzono: 04.08.2017 14:34      Poprawiono: 26.10.2017 13:08     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: