logo

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Zakup licencji dostępowych do platformy LMS wraz z usługami rozwojowymi”, oznaczenie sprawy: p/125/DRK/2018

Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 31 października 2018 r. o godz. 10:30

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 października 2018 r. o godz. 11:00

 

 

 

   Ogłoszenie o zamówieniuDownload this file (Ogl_o_zam.pdf).pdf802 kB pobierz
   SIWZDownload this file (SIWZ.zip).zip650 kB pobierz
   Ogłoszenie o zmianieDownload this file (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf).pdf59 kB pobierz
   zmiana siwzDownload this file (zmiana siwz_w.pdf).pdf68 kB pobierz

Opublikowano: 05.10.2018 12:51           Poprawiono: 12.10.2018 14:13     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Anna Zaręba     Autor dokumentu: