Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert w postępowaniu konkursowym na realizację zdania polegającego na wykonaniu projektów reklamy zewnętrznej oraz wykonaniu projektów, produkcji i dostawie materiałów promujących udział Polski jako Kraju Partnerskiego w targach Hannover Messe 2017 w Republice Federalnej Niemiec.

Zaproszenie do złożenia oferty zawierające szczegółowe informacje na temat zamówienia, wymagań, sposobu i terminu złożenia oferty, a także formularz oferty i pozostałe niezbędne dokumenty znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

Prosimy o nadsyłanie ofert pocztą elektroniczną na adres: sylwia_banaszkiewicz@parp.gov.pl
Termin składania ofert: 1 marca 2017 r. o godz. 12:00.
Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 000 euro.
Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Zaktualizowano dokument o nazwie Załącznik nr 2 do SOPZ Tabela materiały promocyjne.

Najkorzystniejszą spośród 6 nadesłanych ofert złożyła firma 2b design Anita Kamila Sochacka z ceną brutto 88 978,20 zł. Oferta spełnia wszystkie kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym.


Opublikowano: 17.02.2017 15:15      Utworzono: 17.02.2017 15:15      Poprawiono: 25.10.2017 13:44     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: