Zapraszamy do złożenia ofert na realizacje zamówienia „Wykonanie prac analityczno - inwentaryzacyjnych na zbiorze instrumentów finansowych oraz przygotowanie nowego instrumentu wsparcia”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do składania ofert” oraz w załącznikach.

Prosimy o przysłanie oferty na adres email: michal_bonin@parp.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2017r., zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik 3 do zaproszenia.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela: Michał Bonin, Departament Rozwoju Start-upów, e-mail: michal_bonin@parp.gov.pl.

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 tys. euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Cena wykonania usługi jaką oferent wskazał w złożonej ofercie znacząco przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Kwota nie może zostać zwiększona. Zamówienie na wykonanie prac analityczno - inwentaryzacyjnych na zbiorze instrumentów finansowych oraz przygotowanie nowego instrumentu wsparcia (znak sprawy 103_b/IN) zostaje unieważnione.


Opublikowano: 17.11.2017 11:16      Utworzono: 17.11.2017 10:38      Poprawiono: 13.12.2017 13:14     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: