Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia „Wykonanie analiz, przygotowanie prezentacji i opracowanie artykułu na potrzeby badania „Koniunktura i otoczenie biznesu 2017” (realizowanego w ramach Panelu Polskich Przedsiębiorstw)”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu i terminu złożenia oferty, jak również istotne postanowienia umowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia. Oferty powinny zostać przygotowane na załączonym wzorze Formularza Ofertowego.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 5 czerwca 2017 r. do godz. 16:00 elektronicznie na adres: robert_zakrzewski@parp.gov.pl lub w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego. 

Zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych (szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30.000 euro)

Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

 


Opublikowano: 30.05.2017 11:34      Utworzono: 30.05.2017 11:34      Poprawiono: 28.06.2017 11:04     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Paweł Skowera     Autor dokumentu: