• Rejestracja ośrodków i konsultantów świadczących usługi KSU (w tym rejestr ośrodków KSI),
  • Ewidencja zobowiązań Programu Pilotażowego Bon na Innowacje,
  • Ewidencja wniosków złożonych, zatwierdzonych do wsparcia oraz członków klastrów w ramach programu wsparcia międzynarodowej współpracy klastra Innovation Express,
  • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (więcej informacji),
  • Wykaz podmiotów wykluczonych (więcej informacji),
  • Rejestr użytkowników Podsystemu Europejskiego Funduszu Społecznego 2007,
  • Rejestr użytkowników Podsystemu Europejskiego Funduszu Społecznego 2004,
  • Rejestr dłużników Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (więcej informacji),
  • Rejestry nieprawidłowości (więcej informacji);

Udostępnianie informacji z wymienionych powyżej rejestrów następuje na pisemny wniosek zainteresowanego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.


Opublikowano: 06.05.2010 15:11      Utworzono: 06.05.2010 15:11      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Marcin May     Autor dokumentu: Marek Szwed-Lipiński