PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

Obowiązujące

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438)
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2012000043801.pdf

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956)
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2008153095601.pdf

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz. U. Nr 21, poz. 116)
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009021011601.pdf

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 412).
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2013000041201.pdf

Zmiany przedmiotowego rozporządzenia zostały opublikowane w następujących aktach prawnych:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (Dz. U. Nr 21, poz. 115)
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009021011501.pdf

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (Dz. U. Nr 105, poz. 666)
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010105066601.pdf

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 350)
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2012000035001.pdf

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Obowiązujące

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2015 r., poz. 981)
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/981/D2015000098101.pdf

PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 (Dz. U. Nr 210, poz. 1255)

Zmiany przedmiotowego rozporządzenia zostały opublikowane w następujących aktach prawnych:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. (Dz. U. poz. 1985).
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1985/D2015000198501.pdf

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 (Dz. U. Nr 187, poz. 1152)
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2008187115201.pdf

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (poz. 423)
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2013000042301.pdf

Zmiany przedmiotowego rozporządzenia zostały opublikowane w następujących aktach prawnych:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2011210125601.pdf

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1330)
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2012000133001.pdf

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (poz. 422)
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2013000042201.pdf

INNE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie regionalnych instytucji finansujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 765)
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2012000076501.pdf

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656)

Zmiany przedmiotowego rozporządzenia zostały opublikowane w następujących aktach prawnych:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. (Dz. U. poz. 1129).
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1129/D2016000112901.pdf

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. (Dz. U. poz. 1373)
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1373/D2015000137301.pdf

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226, poz. 1651)
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2006226165101.pdf

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226, poz. 1651)
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2006226165101.pdf

Zmiany przedmiotowego rozporządzenia zostały opublikowane w następujących aktach prawnych:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 149, poz. 1048)
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2007149104801.pdf

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 161, poz. 1003)
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2008161100301.pdf

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 39, poz. 313)
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009039031301.pdf

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 86, poz. 472)
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2011086047201.pdf

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 149, poz. 1048)
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2007149104801.pdf

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 161, poz. 1003)
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2008161100301.pdf

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 39, poz. 313)
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009039031301.pdf

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 86, poz. 472)
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2011086047201.pdf

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 220)
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2013000022001.pdf

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi. (Dz. U. poz. 1609).

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1609/D2014000160901.pdf

Patrycja Klarecka 107 małe

Patrycja Klarecka jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie Polityki gospodarczej i strategii przedsiębiorstw. Ma doświadczenie zawodowe w sektorach: finansowym, medialnym i edukacyjnym, w tym 15-letnie na stanowiskach menadżerskich, w takich spółkach jak: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (2014-2016), Bank Zachodni WBK (2010-2014), Telewizja Polska (2004-2010), PZU (2002-2004). Z sukcesem realizowała złożone projekty biznesowe, marketingowe i w obszarze nowych technologii. Wcześniej pracowała m.in. jako wykładowca Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie i jako konsultant w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Była członkinią rad nadzorczych: Fundacji GPW i IAB Polska oraz członkinią zarządu Fundacji Charytatywnej PZU. Reprezentowała TVP w Crossmedia Group przy Europejskiej Unii Nadawców.