Zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia „Wsparcie eksperckie (metodologiczne) przy realizacji ewaluacji pn. Analiza wybranych działań POIG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu i terminu złożenia oferty, jak również istotne postanowienia umowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia. Oferty powinny zostać przygotowane na załączonym wzorze Formularza ofertowego.

Oferty należy przesłać na adres email: jacek_szut@parp.gov.pl do dnia 20 marca 2017 r., w tytule podając znak sprawy P/203/BZK/2017.


Opublikowano: 10.03.2017 13:00      Utworzono: 10.03.2017 13:00      Poprawiono: 29.03.2017 13:58     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: