OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Pańska 81/83
00 - 834 WARSZAWA,
tel. (022) 432 80 80
fax: (022) 432 86 20

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty 133 000 euro na udzielenie zamówienia publicznego:


usługi przeprowadzenia sesji informacyjno-doradczych z zakresu realizacji usług finansowych dla przedstawicieli ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)

znak sprawy: : 10/ISW/2008
numer ogłoszenia w BZP: 17008-2008, data ogłoszenia 24.01.2008r
termin składania ofert - 04.02.2008 r. godz. 10:30.

 


Opublikowano: 24.01.2008 14:42      Utworzono: 24.01.2008 14:42      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Maciej Rogulski     Autor dokumentu: Agnieszka Józefowicz-Krakowiak