Zapraszamy do złożenia ofert na prace polegające na świadczeniu usługi facylitacji w zakresie nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami MŚP, a placówkami edukacyjnymi (organizacja praktyk i staży).

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do składania ofert” oraz w załącznikach.

Oferta sporządzona zgodnie z określonymi wymogami powinna być złożona w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej), na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

w terminie do 27 marca 2018 r. do godz. 8:30 z dopiskiem „Oferta w postępowaniu nr p/234/DRK/2018 - usługi facylitacji”, numer postępowania: p/234/DRK/2018.


Opublikowano: 20.03.2018 10:59           Poprawiono: 23.03.2018 13:16     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: