Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówienia „Usługi eksperckie związane z realizacją projektu ClusterFY: organizacja merytoryczno-techniczna spotkań”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do złożenia ofert” oraz w załącznikach.

Prosimy o przysłanie oferty na adres email: maja_wasilewska@parp.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do  8 grudnia 2017 r. 24 listopada 2017r., zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik 1 do zaproszenia.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela: Maja Wasilewska, Departament Analiz i Strategii, e-mail: maja_wasilewska@parp.gov.pl.

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 tys. euro. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

UWAGA: Zmiana w Zaproszeniu do składania ofert w pkt. 8  - Opis sposobu przygotowania oferty oraz przedłużenie terminu składania ofert do 8 grudnia 2017 r.

 

Zamawiający informuję, że w postępowaniu za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy KDK Sp. z o.o. Ul Mokotowska 14, 00  561 Warszawa,

Z ceną oferty brutto: 147 600,00 zł.


Opublikowano: 10.11.2017 14:04      Utworzono: 10.11.2017 14:04      Poprawiono: 02.01.2018 10:43     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: